Antagningspoäng för Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50015

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 12.31 0.10 2.50
Urval 2 13.20 12.85 0.10 2.50
För höstterminen år 2016 hade Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 12.31 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 192 personer till Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 24 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 14 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.20 13.32 0.05 99.99 0.00
Urval 2 10.20 13.32 0.05 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 10.20 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

54

Under HT2015 sökte 257 personer till Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 44 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 25 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.56 10.95 0.25 99.99 3.00
Urval 2 12.56 10.95 0.40 99.99 3.00
Höstterminen år 2014 hade Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 12.56 i urvalsgrupp BI, 10.95 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

56

Under HT2014 sökte 259 personer till Kulturvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 31 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 16 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping