Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50310

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.77 21.56 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.76 21.51 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.77 i urvalsgrupp BI, 21.56 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

5276

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

150

Under HT2020 sökte 5276 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 599 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 78 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 65 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.24 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.24 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.24 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2827

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

157

Under VT2020 sökte 2827 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 78 var män och 128 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 157 personer varav 63 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.61 21.49 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.56 21.49 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 21.49 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4412

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 4412 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 531 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 81 var män och 124 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 50 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.48 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.48 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.48 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2875

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

135

Under VT2019 sökte 2875 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 392 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 68 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 50 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.87 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.30 21.79 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.87 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4862

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

200

Under HT2018 sökte 4862 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 580 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 78 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 200 personer varav 86 var män och 108 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.04 21.52 1.65 0.00 4.00
Urval 2 20.97 21.50 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.04 i urvalsgrupp BI, 21.52 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3101

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

140

Under VT2018 sökte 3101 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 365 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 83 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 60 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.87 1.70 4.00
Urval 2 21.53 21.87 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.87 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4910

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

140

Under HT2017 sökte 4910 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 540 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 73 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 52 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 22.00 1.70 4.00
Urval 2 21.20 22.00 1.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3237

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

140

Under VT2017 sökte 3237 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 355 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 84 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 58 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10 22.22 1.75 4.00
Urval 2 21.81 22.22 1.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.22 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4984

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

140

Under HT2016 sökte 4984 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 536 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 83 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 63 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.45 21.99 1.70 4.00
Urval 2 21.37 21.99 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.45 i urvalsgrupp BI, 21.99 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3195

Antagna urval 1

195

Antagna urval 2

140

Under VT2016 sökte 3195 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 363 i första hand. Totalt antogs 195 personer i det första urvalet varav 90 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 61 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.95 22.25 1.75 4.00
Urval 2 21.80 22.25 1.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.95 i urvalsgrupp BI, 22.25 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5054

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

126

Under HT2015 sökte 5054 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 495 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 75 var män och 95 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 126 personer varav 46 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.20 1.75 4.00
Urval 2 21.50 22.12 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3143

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

118

Under VT2015 sökte 3143 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 298 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 70 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 45 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.25 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.10 22.30 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 22.25 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5412

Antagna urval 1

134

Antagna urval 2

118

Under HT2014 sökte 5412 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 544 i första hand. Totalt antogs 134 personer i det första urvalet varav 63 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 118 personer varav 50 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 22.30 1.70 4.00
Urval 2 21.80 22.30 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 22.30 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2957

Antagna urval 1

124

Antagna urval 2

108

Under VT2014 sökte 2957 personer till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet varav 317 i första hand. Totalt antogs 124 personer i det första urvalet varav 50 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 44 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping