Antagningspoäng för Logopedprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50340

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 15.60 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.10 15.30 0.30 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

42

Under HT2020 sökte 260 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 6 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 3 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 15.35 0.40 0.00 3.50
Urval 2 0.00 13.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.11 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

58

Antagna urval 2

44

Under HT2019 sökte 261 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 58 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 2 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 17.45 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.88 15.00 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 278 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 5 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.60 1.00 4.00
Urval 2 17.14 16.64 0.85 3.00
För höstterminen år 2017 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 361 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 3 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 2 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.90 1.05 0.00
Urval 2 18.28 18.65 1.00
För höstterminen år 2016 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

454

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 454 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 5 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 3 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.35 1.15 0.00
Urval 2 19.67 17.86 1.05
För höstterminen år 2015 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

510

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 510 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 8 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 7 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.71 1.25 0.00
Urval 2 19.10 18.90 1.05
För höstterminen år 2014 hade Logopedprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.71 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 540 personer till Logopedprogrammet vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping