Antagningspoäng för Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50156

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 20.81 1.75 0.00 0.00
Urval 2 18.43 20.81 1.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 20.81 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2020 sökte 138 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 9 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.78 1.50 0.00 0.00
Urval 2 18.45 0.00 1.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.78 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2019 sökte 125 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 17.68 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.49 17.68 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 17.68 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 146 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 16.13 1.30 0.00
Urval 2 15.63 16.13 1.30
För höstterminen år 2017 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 16.13 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 134 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 17 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 18.70 1.20 0.00
Urval 2 13.95 16.91 1.20
För höstterminen år 2016 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.31 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 155 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.81 12.44 0.65 99.99 0.00
Urval 2 18.00 12.44 0.65 99.99
Höstterminen år 2015 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.81 i urvalsgrupp BI, 12.44 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 172 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 29 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 21 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 12.15 1.30 99.99 4.00
Urval 2 13.75 12.15 1.30 99.99
Höstterminen år 2014 hade Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 148 personer till Matematik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 22 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 15 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping