Antagningspoäng för Medicinsk biologi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50350

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.63 16.04 0.60 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Medicinsk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.63 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2017 sökte 208 personer till Medicinsk biologi vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.98 17.92 1.00 0.00
Urval 2 17.20 13.85 0.55
För höstterminen år 2016 hade Medicinsk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.98 i urvalsgrupp BI, 17.92 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 227 personer till Medicinsk biologi vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 5 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.71 0.95 0.00
Urval 2 14.74 17.71 0.50 99.99
För höstterminen år 2015 hade Medicinsk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.71 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

265

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 265 personer till Medicinsk biologi vid Linköpings universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 8 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 20.00 0.90 0.00
Urval 2 17.20 17.71 0.60 99.99
För höstterminen år 2014 hade Medicinsk biologi vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

291

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 291 personer till Medicinsk biologi vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping