Antagningspoäng för Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50020

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.40 0.65 3.00
Urval 2 14.70 16.14 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

74

Under HT2016 sökte 430 personer till Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 39 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 25 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.19 14.90 0.65 2.00
Urval 2 15.30 14.90 0.65 3.50
För höstterminen år 2015 hade Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.19 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

74

Under HT2015 sökte 490 personer till Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 42 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 22 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.79 0.70 2.00
Urval 2 15.20 15.79 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.79 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

492

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 492 personer till Miljövetare, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 43 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 29 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping