Antagningspoäng för Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50005

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.48 18.96 1.20 0.00
Urval 2 18.93 18.95 1.20
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.48 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1431

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1431 personer till Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 319 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 21 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 20 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 18.50 1.20 0.00
Urval 2 19.65 18.50 1.20
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1580

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1580 personer till Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 347 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 16 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.30 1.30 0.00
Urval 2 19.92 19.90 1.25 3.00
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1757

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1757 personer till Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 371 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 17 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 12 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.40 1.30 0.00
Urval 2 20.40 19.20 1.20
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1724

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1724 personer till Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 362 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 13 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 13 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping