Antagningspoäng för Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.40 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.66 17.60 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 523 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 33 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 30 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.95 1.00 0.00 2.50
Urval 2 16.73 18.95 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 456 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 31 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 26 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 17.45 1.05 0.00 0.00
Urval 2 15.82 17.30 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 523 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 43 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 42 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.32 1.15 0.00
Urval 2 16.85 18.25 1.00
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

553

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 553 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 33 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.46 1.10 3.50
Urval 2 17.88 16.45 1.00
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 573 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 35 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.65 1.20 0.00
Urval 2 18.71 17.75 1.15
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 669 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 34 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.63 1.10 0.00
Urval 2 18.90 18.12 1.05
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 665 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 40 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 34 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping