Antagningspoäng för Psykolog vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.50 1.55 0.00 4.00
Urval 2 21.25 21.35 1.50 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3166

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

57

Under HT2020 sökte 3166 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 429 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 18 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 18 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.44 21.80 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.80 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.44 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2683

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

64

Under HT2019 sökte 2683 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 431 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 25 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 26 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.38 21.36 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.94 21.10 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.38 i urvalsgrupp BI, 21.36 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3434

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

64

Under HT2018 sökte 3434 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 395 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 21 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 64 personer varav 22 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.51 21.75 1.60 4.00
Urval 2 21.06 21.71 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3180

Antagna urval 1

54

Antagna urval 2

54

Under HT2017 sökte 3180 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 393 i första hand. Totalt antogs 54 personer i det första urvalet varav 18 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 19 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.75 22.00 1.65 4.00
Urval 2 21.60 21.90 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.75 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3165

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 3165 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 354 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 16 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.72 22.06 1.65 4.00
Urval 2 21.50 21.77 1.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.72 i urvalsgrupp BI, 22.06 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3532

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under HT2015 sökte 3532 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 410 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 23 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 23 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.10 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.10 1.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Psykolog vid Linköpings universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3764

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under HT2014 sökte 3764 personer till Psykolog vid Linköpings universitet varav 447 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 16 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping