Antagningspoäng för Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50021

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.52 14.48 0.25 0.00 0.00
Urval 2 13.32 14.48 0.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.52 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 289 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 15.36 0.00 0.00 2.50
Urval 2 12.67 11.78 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 266 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 22 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.48 0.40 0.00 4.00
Urval 2 13.40 13.82 0.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 367 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 66 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 22 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.48 15.35 0.45 0.00
Urval 2 12.69 13.74 0.30
För höstterminen år 2017 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.48 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

379

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 379 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 14.23 0.75 4.00
Urval 2 16.50 13.67 0.65 4.00
För höstterminen år 2016 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 14.23 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 429 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 23 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.30 0.70 4.00
Urval 2 15.30 14.74 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 472 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 22 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 21 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.31 0.60 0.00
Urval 2 15.36 15.22 0.50
För höstterminen år 2014 hade Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

399

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 399 personer till Samhälls- och kulturanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping