Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50320

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.85 1.30 4.00
Urval 2 19.60 19.20 1.25 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1223

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under VT2015 sökte 1223 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet varav 252 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 14 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 18 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.66 1.30 0.00
Urval 2 19.70 19.64 1.20
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1338

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

42

Under VT2014 sökte 1338 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Linköpings universitet varav 233 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 13 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 14 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping