Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50333

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.64 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.82 16.19 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1787

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

78

Under HT2020 sökte 1787 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 333 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 12 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 11 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 15.58 0.60 0.00 3.50
Urval 2 14.10 15.05 0.50 0.00 3.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

809

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2020 sökte 809 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 17.06 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.42 16.13 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1346

Antagna urval 1

81

Antagna urval 2

81

Under HT2019 sökte 1346 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 272 i första hand. Totalt antogs 81 personer i det första urvalet varav 17 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 81 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 15.32 0.50 0.00 3.50
Urval 2 12.84 14.45 0.30 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

825

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

82

Under VT2019 sökte 825 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 189 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 12 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 15 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.08 17.29 0.85 0.00 3.00
Urval 2 15.63 16.42 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1682

Antagna urval 1

89

Antagna urval 2

89

Under HT2018 sökte 1682 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 276 i första hand. Totalt antogs 89 personer i det första urvalet varav 16 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 16 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 15.67 0.70 0.00 3.50
Urval 2 14.21 14.89 0.55 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1150

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

76

Under VT2018 sökte 1150 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 185 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 13 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 12 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.10 0.90 4.00
Urval 2 16.31 16.15 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1298

Antagna urval 1

99

Antagna urval 2

89

Under HT2017 sökte 1298 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 99 personer i det första urvalet varav 18 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 89 personer varav 11 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.34 16.10 0.80 3.00
Urval 2 15.99 15.78 0.70 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.34 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1098

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

72

Under VT2017 sökte 1098 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 11 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 12 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.15 0.95 4.00
Urval 2 17.10 16.10 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1636

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1636 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 181 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 19 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.60 0.95 3.50
Urval 2 16.10 16.29 0.85 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1262

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

72

Under VT2016 sökte 1262 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 171 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 15 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 10 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.29 1.10 4.00
Urval 2 17.66 17.60 1.00 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1800

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

66

Under HT2015 sökte 1800 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet varav 199 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 18 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 18 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping