Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50330

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.64 18.79 1.00 3.50
Urval 2 17.90 18.20 0.90 3.50
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.64 i urvalsgrupp BI, 18.79 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1621

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

74

Under VT2015 sökte 1621 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet varav 262 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 13 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 13 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.30 1.25 4.00
Urval 2 19.70 17.30 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2380

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

74

Under HT2014 sökte 2380 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet varav 328 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 12 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 11 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.70 1.00 4.00
Urval 2 17.81 16.60 0.90 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1548

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

74

Under VT2014 sökte 1548 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Linköping vid Linköpings universitet varav 257 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 20 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 14 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping