Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50331

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.62 0.90 4.00
Urval 2 16.30 16.60 0.85 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.62 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1221

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

66

Under VT2015 sökte 1221 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 19 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 14 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 17.33 1.05 3.50
Urval 2 17.80 16.30 0.90 3.50
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1617

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 1617 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 10 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 7 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.59 0.85 4.00
Urval 2 16.60 16.18 0.80 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.59 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1207

Antagna urval 1

76

Antagna urval 2

66

Under VT2014 sökte 1207 personer till Sjuksköterskeprogrammet - Norrköping vid Linköpings universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 76 personer i det första urvalet varav 7 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 8 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping