Antagningspoäng för Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50023

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.84 16.77 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.84 i urvalsgrupp BI, 16.77 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 115 personer till Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 7 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.66 15.69 0.25 3.00
Urval 2 11.61 11.00 0.55 2.00
För höstterminen år 2016 hade Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.66 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 155 personer till Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 19.20 0.10 0.00
Urval 2 11.70 13.60 0.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 164 personer till Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.69 0.60 3.00
Urval 2 13.40 14.34 0.10 2.00
För höstterminen år 2014 hade Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.69 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

166

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 166 personer till Slöjd, hantverk och formgivning, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping