Antagningspoäng för Socionom vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50001

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 18.50 1.00 0.00 4.00
Urval 2 18.32 18.38 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2246

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

125

Under HT2018 sökte 2246 personer till Socionom vid Linköpings universitet varav 397 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 20 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 15 var män och 110 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.82 18.28 1.05 4.00
Urval 2 18.46 18.10 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.82 i urvalsgrupp BI, 18.28 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2376

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

125

Under HT2017 sökte 2376 personer till Socionom vid Linköpings universitet varav 433 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 23 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 21 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.10 1.10 4.00
Urval 2 18.80 17.99 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2376

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2016 sökte 2376 personer till Socionom vid Linköpings universitet varav 421 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 33 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 28 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 18.46 1.10 4.00
Urval 2 19.00 17.70 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2093

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 2093 personer till Socionom vid Linköpings universitet varav 473 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 27 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 26 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.84 1.15 4.00
Urval 2 19.30 17.95 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionom vid Linköpings universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.84 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2176

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

115

Under HT2014 sökte 2176 personer till Socionom vid Linköpings universitet varav 441 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 16 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 19 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping