Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50002

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 18.70 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.75 18.55 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1950

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 1950 personer till Socionomprogrammet vid Linköpings universitet varav 391 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 22 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 19 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 17.13 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.60 16.80 0.90 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1343

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

95

Under VT2020 sökte 1343 personer till Socionomprogrammet vid Linköpings universitet varav 318 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 20 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 19 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 18.30 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.96 17.50 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1747

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 1747 personer till Socionomprogrammet vid Linköpings universitet varav 382 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 13 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.50 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.75 17.50 0.85 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1400

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

93

Under VT2019 sökte 1400 personer till Socionomprogrammet vid Linköpings universitet varav 318 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 24 var män och 126 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 93 personer varav 18 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping