Antagningspoäng för Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50007

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.38 15.43 1.00 0.00 0.00
Urval 2 12.71 14.00 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.38 i urvalsgrupp BI, 15.43 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 218 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 38 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.60 13.66 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 11.60 i urvalsgrupp BI, 13.66 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2019 sökte 174 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 35 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 26 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 14.71 1.00 0.00 0.00
Urval 2 12.98 14.71 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 238 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 37 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 32 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.33 16.04 1.05 0.00
Urval 2 14.05 13.90 1.05
För höstterminen år 2017 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.33 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

251

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 251 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 14.12 0.90 0.00
Urval 2 13.40 14.25 0.70
För höstterminen år 2016 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 214 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 37 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.12 1.10 0.00
Urval 2 15.35 14.00 1.00
För höstterminen år 2015 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 256 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 38 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 33 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.27 0.90 3.00
Urval 2 13.71 15.05 0.75 3.00
För höstterminen år 2014 hade Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 218 personer till Statistik och dataanalys, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping