Antagningspoäng för Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50008

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.94 1.15 0.00 4.00
Urval 2 18.44 17.94 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1009

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 1009 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 229 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 70 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 60 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 17.95 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.10 17.35 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

968

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 968 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 221 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 66 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 53 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.32 1.25 0.00 3.50
Urval 2 17.97 17.32 1.25 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1185

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 1185 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 67 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 56 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.02 17.25 1.20 4.00
Urval 2 17.25 17.15 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.02 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1041

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 1041 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 230 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 54 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 54 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.25 1.25 4.00
Urval 2 17.00 16.80 1.20
För höstterminen år 2016 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1063

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 1063 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 65 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 65 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.38 1.20 3.00
Urval 2 17.73 16.50 1.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.38 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1117

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1117 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 273 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 72 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 61 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.80 1.20 0.00
Urval 2 17.80 16.60 1.20
För höstterminen år 2014 hade Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1063

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 1063 personer till Systemvetenskap, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 227 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 69 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 56 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping