Antagningspoäng för Turism - Inriktning mot kulturarv och naturmiljö, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50024

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 12.91 0.15 3.00
Urval 2 9.60 10.80 0.15 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Turism - Inriktning mot kulturarv och naturmiljö, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

59

Under HT2014 sökte 259 personer till Turism - Inriktning mot kulturarv och naturmiljö, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 21 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping