Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola

Programkod: RKH-01014

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.39 0.80 0.00 4.00
Urval 2 17.36 17.60 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.39 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3173

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under HT2020 sökte 3173 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 547 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 32 var män och 128 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 29 var män och 131 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.38 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.10 15.46 0.50 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1773

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

150

Under VT2020 sökte 1773 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 275 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 26 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 29 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.34 0.75 0.00 4.00
Urval 2 16.29 16.79 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2258

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2019 sökte 2258 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 394 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 22 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 22 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.57 16.25 0.65 0.00 3.50
Urval 2 14.30 15.30 0.40 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 15.57 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1497

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under VT2019 sökte 1497 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 239 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 22 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 20 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 17.03 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.51 16.10 0.55 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2301

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2018 sökte 2301 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 397 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 33 var män och 146 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 31 var män och 149 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.10 0.55 0.00 4.00
Urval 2 14.04 15.50 0.45 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1746

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under VT2018 sökte 1746 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 297 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 26 var män och 154 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 27 var män och 153 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 17.00 0.80 4.00
Urval 2 15.80 16.55 0.65 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2622

Antagna urval 1

180

Antagna urval 2

180

Under HT2017 sökte 2622 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 424 i första hand. Totalt antogs 180 personer i det första urvalet varav 34 var män och 144 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 29 var män och 149 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.79 0.70 4.00
Urval 2 15.33 15.85 0.60 3.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2255

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under VT2017 sökte 2255 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 317 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 30 var män och 130 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 34 var män och 126 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.85 0.95 4.00
Urval 2 17.00 17.25 0.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3259

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

140

Under HT2016 sökte 3259 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 528 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 29 var män och 111 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 17.42 0.80 4.00
Urval 2 16.20 16.62 0.70 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2542

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under VT2016 sökte 2542 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 357 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 30 var män och 129 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 29 var män och 130 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.46 1.00 4.00
Urval 2 17.30 17.57 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3435

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

140

Under HT2015 sökte 3435 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 465 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 34 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.87 17.12 0.90 4.00
Urval 2 16.50 16.75 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 17.87 i urvalsgrupp BI, 17.12 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2303

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 2303 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 332 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 24 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 23 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.03 1.05 4.00
Urval 2 18.13 17.50 0.95 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3085

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 3085 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 435 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 25 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 18 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 17.26 0.95 4.00
Urval 2 17.05 16.71 0.85 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2047

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2014 sökte 2047 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Röda korsets högskola varav 361 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 24 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 20 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Röda korsets högskola

Andra utbildningar i Stockholm