Antagningspoäng för utbildningar vid Södertörns högskola

Om Södertörns högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:85

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Södertörns högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Södertörns högskola 16.23 15.99 0.30
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Södertörns högskola 15.42 16.30 0.10
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religion Södertörns högskola 13.50 16.73 0.50
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Södertörns högskola 13.77 16.15 0.30
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällkunskap Södertörns högskola 18.47 15.72 0.70
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Södertörns högskola 17.24 15.25 0.45
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Södertörns högskola 16.20 17.00 0.40
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andr Södertörns högskola 17.47 14.04 0.00
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Södertörns högskola 15.35 19.72 0.40
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Södertörns högskola 17.66 16.15 0.80
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.43 20.60 1.15
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Södertörns högskola 16.61 17.60 0.00
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.40 17.71 0.00
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Södertörns högskola 17.80 21.04 0.40
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Södertörns högskola 15.69 14.40 0.00
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Södertörns högskola 18.76 15.73 0.85
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.38 0.00 0.00
Bibliotekarieprogrammet Södertörns högskola 18.42 18.13 0.70
Ekonomi, teknik och design Södertörns högskola 16.68 15.99 0.75
Ekonomie kandidatprogrammet Södertörns högskola 19.35 18.62 1.20
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 18.35 18.32 0.90
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 17.76 17.07 0.90
Entreprenörskap, innovation och marknad Södertörns högskola 18.71 18.34 0.85
Estetikprogrammet Södertörns högskola 12.46 13.97 0.00
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Södertörns högskola 16.71 17.70 0.60
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Södertörns högskola 16.09 15.15 1.15
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.97 17.81 0.80
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.20 16.51 0.35
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 18.96 19.01 1.10
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Södertörns högskola 16.55 15.42 0.65
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Södertörns högskola 16.30 15.82 0.75
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Södertörns högskola 16.84 15.38 0.55
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Södertörns högskola 16.20 17.39 0.20
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet Södertörns högskola 15.90 17.20 0.50
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhet, 210.0p Södertörns högskola 16.66 17.30 0.55
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.30 15.48 0.00
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin Södertörns högskola 15.95 15.83 0.55
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Södertörns högskola 14.15 15.10 0.15
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Södertörns högskola 14.40 15.78 0.00
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4 Södertörns högskola 15.20 15.70 0.50
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Södertörns högskola 15.79 15.72 0.40
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Södertörns högskola 15.80 16.16 0.30
Historikerprogrammet Södertörns högskola 15.33 14.76 0.00
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Södertörns högskola 16.15 16.46 0.70
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 12.00 - 1.00
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.65 0.00 0.80
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning historia Södertörns högskola 19.27 0.00 0.00
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning offentlig rätt Södertörns högskola 17.31 18.24 0.75
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 16.10 0.00 0.35
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning sociologi Södertörns högskola 17.83 17.03 0.60
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 17.00 16.90 0.45
Internationella ekonomprogrammet Södertörns högskola 17.70 17.00 0.80
IT, medier och design Södertörns högskola 18.20 18.44 0.90
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Södertörns högskola 17.19 0.00 0.80
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Södertörns högskola 17.90 0.00 0.65
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Södertörns högskola 18.17 0.00 0.85
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Södertörns högskola 17.00 - 0.60
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Södertörns högskola 14.32 0.00 0.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Södertörns högskola 15.85 13.00 0.55
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Södertörns högskola 19.53 0.00 1.00
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Södertörns högskola 19.58 17.91 0.85
Journalistik och digitala medier Södertörns högskola 18.23 18.45 0.85
Journalistik och multimedia Södertörns högskola 18.43 17.50 1.05
Journalistik, människa och miljö Södertörns högskola 19.01 19.90 1.20
Kommunikatörsprogrammet Södertörns högskola 17.92 18.42 0.80
Konst, kultur och ekonomi Södertörns högskola 13.00 15.11 0.35
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Södertörns högskola 14.03 16.17 0.00
Logistik och ekonomi Södertörns högskola 17.20 16.61 0.85
Management med IT Södertörns högskola 17.00 17.29 0.85
Medier, engelska och globalisering Södertörns högskola 15.64 15.31 0.50
Medievetarprogrammet Södertörns högskola 17.33 17.19 0.55
Miljö och utveckling Södertörns högskola 15.75 15.30 0.00
Naturvetenskapligt basår (gymnasienivå) Södertörns högskola 17.60 17.10 1.10
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Södertörns högskola 19.84 18.70 1.05
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Södertörns högskola 19.11 17.76 0.90
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot opinionsbildning Södertörns högskola 17.53 17.10 0.80
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Södertörns högskola 16.42 15.23 0.55
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Södertörns högskola 14.70 13.90 0.00
Socialt arbete med storstadsprofil Södertörns högskola 18.10 17.60 0.95
Socionomprogrammet med storstadsprofil Södertörns högskola 19.06 18.67 0.95
Spelprogrammet - inriktning grafik Södertörns högskola 17.69 16.90 0.85
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Södertörns högskola 16.31 15.65 0.80
Sport Management Södertörns högskola 17.90 17.87 0.95
Turismprogrammet Södertörns högskola 13.03 13.09 0.00
Utveckling och internationellt samarbete Södertörns högskola 16.76 16.41 0.35