Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin vid Södertörns högskola

Programkod: SH-42938

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.83 0.55 3.00
Urval 2 15.04 14.89 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin vid Södertörns högskola antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 469 personer till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktnin vid Södertörns högskola varav 101 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 26 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Södertörns högskola

Andra utbildningar i Stockholm