Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola

Programkod: SHH-44214

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.08 0.85 0.00 3.50
Urval 2 15.10 16.60 0.65 0.00 3.50
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1657

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under VT2019 sökte 1657 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 308 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 15 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 17 var män och 118 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.26 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.19 17.10 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.26 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2470

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2018 sökte 2470 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 394 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 13 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 19 var män och 112 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.69 17.80 0.90 0.00 4.00
Urval 2 15.53 16.49 0.60 0.00 3.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 17.69 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1730

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

135

Under VT2018 sökte 1730 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 261 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 14 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 19 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.53 18.54 1.00 4.00
Urval 2 16.80 17.62 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.53 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2857

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2017 sökte 2857 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 409 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 18 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 19 var män och 116 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 17.80 0.85 4.00
Urval 2 16.21 16.44 0.70 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2049

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under VT2017 sökte 2049 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 324 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 16 var män och 119 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 22 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.67 1.00 4.00
Urval 2 17.80 17.89 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2839

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2016 sökte 2839 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 384 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 14 var män och 121 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 12 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.03 0.90 4.00
Urval 2 17.34 16.89 0.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2456

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under VT2016 sökte 2456 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 338 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 16 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 18 var män och 115 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.99 1.15 4.00
Urval 2 18.40 18.23 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3187

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2015 sökte 3187 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 419 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 12 var män och 123 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 15 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.22 1.00 4.00
Urval 2 16.90 16.70 0.90 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.22 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1532

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

105

Under VT2015 sökte 1532 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 266 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 11 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 10 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 18.55 1.15 4.00
Urval 2 18.30 17.80 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2936

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2014 sökte 2936 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 354 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 12 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 13 var män och 81 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.42 1.10 4.00
Urval 2 17.47 16.94 0.95 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1874

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

92

Under VT2014 sökte 1874 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola varav 244 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 14 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 15 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sophiahemmet Högskola

Andra utbildningar i Stockholm