Antagningspoäng för SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola

Programkod: SHH-H19SS

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 20.00 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.01 18.92 0.85 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2376

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2020 sökte 2376 personer till SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola varav 675 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 19 var män och 116 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 22 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 18.88 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.79 17.20 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1780

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under VT2020 sökte 1780 personer till SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola varav 496 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 13 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 12 var män och 123 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.75 0.90 0.00 4.00
Urval 2 17.90 17.85 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2140

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2019 sökte 2140 personer till SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING vid Sophiahemmet Högskola varav 489 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 17 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 15 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sophiahemmet Högskola

Andra utbildningar i Stockholm