Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69334

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80
Urval 2 21.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, på Stockholms universitet 21.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 33% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 0.60
Urval 2 14.98 0.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, på Stockholms universitet 13.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 27% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.98 16.93
Urval 2 14.98 16.93 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, på Stockholms universitet 14.98 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Finska modersmål, Engelska, vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm