Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-77640

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 19.67 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.42 14.48 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 19.67 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

170

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 170 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 17.04 0.95 0.00 0.00
Urval 2 16.80 15.79 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 131 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm