Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01265

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.66 16.10 0.75 0.00
Urval 2 14.25 14.20 0.60
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.66 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 180 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 15.09 0.55 0.00
Urval 2 12.64 13.06 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 126 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Religionskunskap, vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm