Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69403

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.55 17.27 0.95 0.00 0.00
Urval 2 18.88 17.27 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.55 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 201 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.19 0.85 0.00 0.00
Urval 2 15.99 18.19 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2020 sökte 137 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.20 1.05 0.00 4.00
Urval 2 16.34 15.04 0.95 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2019 sökte 155 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.88 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 17.88 0.25 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2019 sökte 78 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm