Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69550

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.46 0.70 3.00
Urval 2 15.20 15.46 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 173 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 6 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.12 14.90 0.70 0.00
Urval 2 15.12 15.12 0.45
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.12 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 186 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 4 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm