Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69296

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 17.00 0.70 0.00
Urval 2 12.75 15.00 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 126 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska, Svenska s vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm