Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69395

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.06 14.99 0.40 0.00 0.00
Urval 2 16.77 14.99 0.40 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.06 i urvalsgrupp BI, 14.99 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 89 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.11 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.30 13.63 0.60 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.11 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2020 sökte 83 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.29 20.99 0.45 0.00 0.00
Urval 2 13.04 20.99 0.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.29 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2019 sökte 63 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Eng vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm