Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64494

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.82 1.45
Urval 2 12.82
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik på Stockholms universitet 12.82 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 29 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm