Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64495

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 0.75 0.00
Urval 2 0.75
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Biologi, Naturkunskap vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm