Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69140

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 17.74 0.95 0.00 0.00
Urval 2 13.69 17.74 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 17.74 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2020 sökte 73 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.94 14.13 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.94 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2018 sökte 66 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 13.27 0.75 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 13.27 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 55 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.16 15.34 0.90
Urval 2 22.16 15.34 0.85
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi på Stockholms universitet 22.16 i urvalsgrupp BI, 15.34 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 82 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 0.80
Urval 2 15.08 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi på Stockholms universitet 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 51 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.83 1.00
Urval 2 15.60 16.83 1.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi på Stockholms universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 57 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm