Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69141

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 18.29 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.20 18.29 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under HT2020 sökte 200 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 17.14 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.92 16.33 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2020 sökte 146 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 16.00 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.31 16.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 137 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 15.99 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.64 15.99 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 15.99 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2019 sökte 130 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.56 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.97 18.56 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.56 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

158

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 158 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.03 19.55 0.80 0.00 0.00
Urval 2 13.35 14.70 0.35 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.03 i urvalsgrupp BI, 19.55 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under VT2018 sökte 141 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 16.02 0.85 0.00
Urval 2 16.46 16.02 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 161 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.50 0.80 0.00
Urval 2 16.60 17.10 0.80
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 144 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.49 16.45 0.85 0.00
Urval 2 17.40 19.03 0.85
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.49 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 180 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.20 18.04 1.35 0.00
Urval 2 22.20 18.04 1.35
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.20 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 199 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 15.54 0.90 0.00
Urval 2 18.80 15.54 0.90
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 174 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.39 0.95 0.00
Urval 2 17.40 17.39 0.95
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 182 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 20.75 1.15 0.00
Urval 2 18.08 20.75 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 20.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 197 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.20 1.05 0.00
Urval 2 15.70 16.20 1.05
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 125 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm