Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69143

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.40 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.11 17.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 70 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.85 15.40 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.85 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2019 sökte 71 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 21.91 1.20
Urval 2 12.90 21.91 1.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik på Stockholms universitet 12.90 i urvalsgrupp BI, 21.91 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 56 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.22 9.35 0.75 0.00
Urval 2 12.22 11.91 1.35 99.99
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.22 i urvalsgrupp BI, 9.35 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under VT2016 sökte 69 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 13.13 1.00 0.00
Urval 2 15.25 13.13 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 57 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 12.66 0.75
Urval 2 16.35 12.66 1.00 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik på Stockholms universitet 13.30 i urvalsgrupp BI, 12.66 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under VT2015 sökte 47 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.17 18.68 0.50
Urval 2 13.17 18.68 0.50
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik på Stockholms universitet 13.17 i urvalsgrupp BI, 18.68 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 45 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.67 13.73 0.50 99.99
Urval 2 16.75 13.73 0.50 99.99
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.67 i urvalsgrupp BI, 13.73 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 24 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm