Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69145

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 16.25 0.50 0.00 0.00
Urval 2 18.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 35 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2020 sökte 27 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 11.31 0.75 0.00
Urval 2 18.58 11.31 0.75
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 11.31 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 39 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 15.66 0.80
Urval 2 12.70 15.66 0.45
Under terminen VT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska på Stockholms universitet 14.45 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2016 sökte 36 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 18.43 1.10 2.00
Urval 2 16.85 1.10 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 18.43 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 38 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 14.10 0.65
Urval 2 15.25 14.10 0.65 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska på Stockholms universitet 15.25 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 39 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.00 0.50 0.00
Urval 2 15.20 12.73 0.90 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 47 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 0.90 99.99 2.00
Urval 2 21.80 1.30 99.99 2.00
För vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2014 sökte 36 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm