Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Programkod: SU-69146

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 20.36 0.50 0.00 0.00
Urval 2 15.83 20.36 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 20.36 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2020 sökte 84 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 15.55 0.55 0.00 0.00
Urval 2 16.41 15.54 0.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2020 sökte 67 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 17.08 0.20 0.00 0.00
Urval 2 16.09 15.79 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 104 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.57 16.54 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.57 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2019 sökte 85 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.38 20.60 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.30 20.60 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.38 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2018 sökte 131 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.49 13.05 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.49 i urvalsgrupp BI, 13.05 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under VT2018 sökte 100 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.73 12.91 0.40 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.73 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 119 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 9 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.46 0.45 4.00
Urval 2 12.00 2.50
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.46 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under VT2017 sökte 129 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 16.30 0.55 4.00
Urval 2 13.40 14.43 0.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 150 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 11 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.32 0.65 0.00
Urval 2 13.66 17.32 0.40
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under VT2016 sökte 140 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 15.66 0.55 0.00
Urval 2 15.68 15.66 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 15.66 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 133 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.16 0.65 0.00
Urval 2 15.50 15.62 0.60
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 118 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.18 0.70 0.00
Urval 2 13.10 10.29 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 99 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 15.62 0.25 0.00
Urval 2 11.20 14.56 0.25 3.00
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under VT2014 sökte 85 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 5 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm