Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64496

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 18.06 0.90
Urval 2 15.68 18.06 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik på Stockholms universitet 15.68 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 95 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Fysik och Matematik vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm