Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42012

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 0.00 1.45 0.00 0.00
Urval 2 15.10 0.00 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 77 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 0.00 1.25 0.00 0.00
Urval 2 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2019 sökte 63 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 0.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 59 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.36 0.80 0.00
Urval 2 15.55 14.26 0.60
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.36 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 128 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 1.15 0.00
Urval 2 14.70 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 77 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Engelska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm