Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42009

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 19.64 17.17 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 116 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 0.00 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.95 16.14 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2019 sökte 122 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.83 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 148 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 11 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.67 0.85 0.00
Urval 2 15.77 15.67 0.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 187 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.04 1.30 0.00
Urval 2 14.17 1.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 141 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Historia vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm