Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42010

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 0.00 1.50 0.00 0.00
Urval 2 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 29 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.02 0.20
Urval 2 13.02 0.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik på Stockholms universitet 13.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 19 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 16.46 1.50
Urval 2 19.31 16.46 1.15 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik på Stockholms universitet 14.70 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Geografi, Matematik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm