Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01113

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 17.46 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.83 17.46 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

129

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 129 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 19.73 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.21 16.75 1.10 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2020 sökte 84 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.42 0.80 0.00 0.00
Urval 2 17.65 0.00 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 117 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.93 15.42 0.70 0.00 0.00
Urval 2 17.60 15.42 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.93 i urvalsgrupp BI, 15.42 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2019 sökte 87 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 17.24 0.50 0.00 0.00
Urval 2 15.04 17.16 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 125 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 12 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 11 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.59 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.75 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 115 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 14.98 0.85 4.00
Urval 2 15.20 14.98 0.80 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 150 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 9 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 14.34 0.90 0.00
Urval 2 13.65 14.34 0.85
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 14.34 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2017 sökte 123 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 9 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 9 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.56 17.46 1.00 3.50
Urval 2 16.85 15.01 0.80
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.56 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 152 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 11 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.38 0.95 0.00
Urval 2 16.78 16.23 0.75
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.38 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 121 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.24 1.10 0.00
Urval 2 16.45 17.24 1.10
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 149 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.92 1.05 0.00
Urval 2 15.77 15.40 0.85
Vårterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under VT2015 sökte 111 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02 1.40
Urval 2 15.60 1.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska på Stockholms universitet 19.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 140 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.98 1.10 0.00
Urval 2 15.60 14.69 1.10
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2014 sökte 85 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm