Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64498

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 1.00
Urval 2 16.90 1.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi på Stockholms universitet 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 44 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Kemi, Biologi vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm