Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64500

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 1.25
Urval 2 15.60
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi på Stockholms universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 43 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Biologi vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm