Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64501

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 14.58 1.15
Urval 2 17.33 11.62 1.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik på Stockholms universitet 17.33 i urvalsgrupp BI, 14.58 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 59 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Fysik vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm