Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64502

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 0.30 0.00
Urval 2 0.55
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 30 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Geografi vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm