Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64503

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80
Urval 2 18.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi på Stockholms universitet 17.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 38 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Matematik, Kemi vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm