Antagningspoäng för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01119

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.00 0.35 0.00 0.00
Urval 2 16.00 15.35 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2020 sökte 69 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 0.00 0.90 0.00 0.00
Urval 2 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2020 sökte 37 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.26 12.41 0.65 0.00 0.00
Urval 2 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.26 i urvalsgrupp BI, 12.41 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2019 sökte 68 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.06 14.42 0.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.06 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2019 sökte 52 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 14.00 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 80 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.36 17.16 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 17.16 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 76 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 14.42 0.80 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 95 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 14.05 0.45 0.00
Urval 2 15.08 14.05
Vårterminen år 2017 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 74 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 17.55 0.75 0.00
Urval 2 19.13 16.45 0.35
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 104 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.62 14.62 0.75 0.00
Urval 2 15.25 14.62 0.30
Vårterminen år 2016 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.62 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2016 sökte 78 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 17.73 0.85 0.00
Urval 2 18.60 17.73 0.85
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 120 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 15.98 0.85
Urval 2 13.20 15.17 0.60
Under terminen VT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska på Stockholms universitet 14.95 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 62 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.57 0.85 0.00
Urval 2 15.20 0.85
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.57 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 71 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 0.70 0.00
Urval 2 18.42 0.70
Vårterminen år 2014 hade Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under VT2014 sökte 70 personer till Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm